Czym zajmuje się inspektor nadzoru budowlanego?

W naszym kraju istnieje stanowisko inspektora nadzoru budowlanego, który ma za zadanie kontrolować to czy budynek powstaje z normami budowlanymi, prawem budowlanym, a także zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa.

Nadzór budowlany zajmuje się wszystkimi kwestiami, które związane są z bieżącą budową, a także sprawdzanie budynku na koniec. Do najważniejszych zadań nadzoru budowlanego należy sprawdzenie stosowania przepisów prawa budowlanego, także ogólnego nadzoru oraz kontroli nad różnego rodzaju budowami. Może on przykładowo sprawdzić stan budynku zgodność z planem architektonicznym, może wówczas określić różnego rodzaju zagrożenia, nieprawidłowości, które powinny być jak najszybciej usunięte, może on także w określonych warunkach nałożyć karę na wykonawcę czy na inwestora. W niektórych wypadkach nadzór budowlany może także wydać nakaz rozbiórki obiektów, także wyłączenie niektórych jego części z użytkowania, jeżeli są one niezgodne z wymogami.

Warto oczywiście pamiętać że inspektor nadzoru budowlanego jest upoważniony do wstępu na teren naszej budowy, oraz przeprowadzenia różnego rodzaju kontroli.

Jest upoważniony także do dostępu do dokumentacji budowlanej, projektów oraz różnego rodzaju ekspertyz i dokumentów dodatkowych. Jego zadaniem będzie także sprawdzenie stanu technicznego obiektu, możemy w dowolnym momencie sprawdzić stan budynku, oraz wymagać od kierownika budowy podjęcia zmian, różnego rodzaju poprawki, które mają doprowadzić do usunięcia nieprawidłowości. Warto pamiętać iż może zostać nałożona także kara za brak lub przez ukrytą tablicę informacyjną, która powinna zawierać informacje inwestorze, o wykonywanych pracach budowlanych, dlatego też powinniśmy pilnować tego rodzaju zagadnień. Podobnie inspektor nadzoru budowlanego może interweniować w przypadku kiedy zagrożone jest życie lub zdrowie pracowników wykonujących prace budowlane. Podobnie po zakończeniu prac budowlanych może zostać wezwany nadzór budowlany, wówczas zostanie dokonany ostateczny odbiór budynku, sprawdzenie wszystkich jego elementów, zgodność z planami. W każdym mieście znajdziemy nadzór budowlany Nowy Targ jest jednym z miast w którym możemy liczyć na pomoc specjalisty z zakresu budownictwa.